Kommuner åpner døren for kjernekraft. – Personlig tror jeg ikke vi kommer utenom. Ordførerne i Aure og Vennesla åpner for kjernekraft. Vindkraftmotstand og industriplaner har satt kommunene i et kjempedilemma, mener sjefen i Norsk kjernekraft. (e24.no)

Kommune med 1500 innbyggere kan få Norges største solcellepark. Politikerne vil kappe ned ekstreme mengder skog for å friste med utbygging av solkraft i Telemark. – Ordføreren har telefonnummeret vårt, sier Skagerak Energi. (nrk.no)

Bør gripe inn overfor Statkraft. Det bør være et minstekrav at statlige selskaper er åpne om milliardbonusene de utbetaler.