Han truer kraftselskapene. Vannkraftprodusenter vil spare mindre på vannet hvis de pålegges ny skatt. Flere vannkraftselskaper mener en ny skatt setter forsyningssikkerheten i fare og sier de da må selge unna vann.