Lokker kommuner med billig vindkraft. Mens utbygging av vindkraft har møtt veggen, forsøker utbygger Zephyr å lokke kommuner med vindkraft til kostpris. – Kommuner som sier ja til å etablere nye vindkraftverk fra oss vil få tilbud om å kjøpe kraft til prisen det koster å produsere den. Det vil også gjelde kommunenes innbyggere og det lokale næringslivet, sier Olav Rommetveit, administrerende direktør i Zephyr. (Dagens Næringsliv)

Kampen mot vindkraftskatten: – Kan ikke bli oppfattet som et land på Balkan.