Forsker foreslår flere nye utenlandskabler: Sintef-forsker Atle Harby mener både Norge og Europa kan tjene på å bygge ut kraftkabelnettverket betydelig. Han foreslår ni nye utenlandskabler. (Dagsavisen/NTB)

Vet for lite om havvind mot fiskeriene: Havforskerne mangler kunnskap om hvordan fiskeriene påvirkes av havvind.