Auka omsetninga med éin milliard kroner - likevel gedigent underskot. Trass svimlande høg omsetning gjekk Ustekveikja-konsernet med underskot i 2022. – Enkelte månader har vore blodraude, seier adm. direktør Jan Olav Trillhus. For den høge straumprisen gjennom fjoråret påverka ikkje årsresultatet til Ustekveikja Energi Holding AS i positiv retning. Alt i september 2022 varsla selskapet underskot - og fekk rett. (Hallingdølen)

Det vert kritisk for kraftforsyninga. – Slik som det ser ut no, har me problem med å levere nok energi til store bedrifter som vil etablere seg på Bømlo.