Tensio, Linea og Arva inviterte sist uke leverandører fra hele verden til å presentere løsninger for en ny dataplattform, som skal hjelpe nettselskapene til smartere styring av nettet.

I første omgang skal Tensios to selskaper og Linea danne et felles driftsselskap. Arva har en opsjonsavtale med mulighet til å tre inn i selskapet etter hvert.

I løpet av året skal nettselskapene finne én eller flere leverandører av den nye løsningen, som skal forbedre leveringssikkerheten og redusere investeringsbehovet i nytt nett.