Det kommer frem i en pressemelding fra Finansdepartementet:

– Særavgiften på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli 2022. Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene, heter det i meldingen.