Ammoniakken i anlegget i Berlevåg skal produseres ved hjelp av vannkraft og vindkraft fra Raggovidda. Den skal erstatte tradisjonelle fossile brensler for skip, rigger og kraftverk. Målet er at dette skal fjerne rundt 200 000 tonn CO2 per år.

Partene opplyser i en børsmelding tirsdag at prosjektet nå har bestått mulighetsstudien og konseptfasen. Prosjektet er basert på et 100 MW hydrogenanlegg, men det vurderes nå på forhånd å legge til rette for en utvidelse til 200 MW.

– Godt posisjonert

Planen er å begynne å produsere grønn ammoniakk innen utgangen av 2024.

Knut Nyborg i Aker Clean Hydrogen. Foto: Aker

– Våre funn bekrefter at Berlevåg-prosjektet er godt posisjonert for å realisere grønn ammoniakkproduksjon som kan avkarbonisere arktisk skipsfart. Alt tyder på at dette blir et av de første produksjonsanleggene for grønn ammoniakk, sier Knut Nyborg, sjef i Aker Clean Hydrogen i meldingen.

Norske myndigheter forlenget nylig lisensfristen for Varanger Kraft for å utvide produksjonskapasiteten på Raggovidda vindkraftverk til 2026.

– Kan utvide kapasiteten

Raggovidda vindpark. Foto: Mats With Greger

– Dette er gode nyheter for oss og våre partnere. Dey gir Varanger Kraft muligheten til å utvide kapasiteten til Raggovidda til 200 MW med ytterligere 103 MW vindkraft, som igjen vil gi økt forsyning av fornybar kraft til det planlagte produksjonsanlegget i Berlevåg, sier Christian Bue.

Han er konsernsjef i Green Ammonia Berlevåg AS, som er et joint venture selskap forAker Clean Hydrogen og Varanger Kraft.

Et 2,5 MW hydrogen pilotanlegg er allerede i drift med kraft fra vindparken.

– Vi har nettopp produsert den første kiloen rent hydrogen i Berlevåg, og vi ser allerede lovende synergier, legger Bue til, som også er sjef i Varanger Kraft Hydrogen AS.