I februar fikk NVE i oppdrag fra OED å identifisere områder egnet for havvind som skal konsekvensutredes.

Det blir imidlertid ingen omfattende gjennomgang av hvert enkelt område. I stedet vil NVE be myndigheter, bransjeaktører og interesseorganisasjoner om innspill, forklarer fungerende seksjonssjef Erlend Bjerkestrand i NVE i en e-post til Europower.