– Jeg ser veldig frem til å jobbe videre med utviklingsarbeid i en ny rolle i Varanger Kraft – et selskap jeg opplever har en sentral posisjon for vekst og utvikling i Øst-Finnmark, sier Gro Brandshaug i en pressemelding.

For tiden er Brandshaug daglig leder i Orinor AS, som er et innovasjon- og utviklingsselskap med kontor i Kirkenes og Alta. Hun er også styremedlem i Varanger Krafts nettselskap, Barents Nett AS.

– Utviklingsarbeid har alltid vært noe som har stått meg nært, sier Brandshaug til Europower.

Brandhaugs mål er å utvikle mer, og grønn, energi i Øst-Finnmark slik at det blir et konkurransefortrinn.

En ny stilling

For Varanger Kraft er dette første gang det ansettes en utviklingsdirektør. Det ble besluttet i forrige uke.

– Strategien har vært under revisjon i en liten periode og styret og eierne har ønsket at Varanger Kraft skal være mer med i utviklingsprosesser, ettersom energi og nett er så viktig for utviklingen ellers i samfunnet, sier administrerende direktør, Terje Skansen, til Europower.

Brandshaug anser det som både spennende og utfordrende å være med på å forme en ny stilling.

– Jeg skal jo være med på å forme selskapet, men jeg skal også være med å forme Øst-Finnmark. Varanger Kraft vil ta en sterkere rolle i næringslivet og utviklingen til Øst-Finnmark.

Arbeidsoppgavene til utviklingsdirektøren blir hovedsakelig å kjøre og å initiere større prosjekter sammen med eierne for å skape større aktivitet. Som utviklingsdirektør skal Brandshaug også være med å bidra til internutvikling av de eksterne selskapene innad i Varanger Kraft.

Administrerende direktør, Skansen, ser absolutt behovet for en utviklingsdirektør i kraftbransjen.

– Kraftbransjen er en bransje som har ord på seg for å være litt konservativ. Vi ser absolutt muligheten til å sette beina ned på bakken og se om det finnes muligheter for utvikling, sier Skansen.

Enda en kvinne i ledelsen

At det er en kvinne som, fra 1. oktober, trer inn i en lederstilling anser Skansen som helt naturlig.

– Det har ikke vært et mål for oss at utviklingsdirektøren skal være kvinne. For oss er det helt naturlig. Kvinner er like dyktige som menn.

Skansen forteller at de har en høy kvinneandel i ledelsen. To av fem i Varanger Krafts konsernledelse er kvinner.