Tirsdag 7. juni i år varslet Statkraft at de søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å oppgradere Mauranger kraftverk til å få en total ytelse på 880 MW, opp fra 250 MW i dag. Gitt at NVE godkjenner søknaden, vil kraftverket i Hardanger dermed bli det tredje største i landet, målt i effekt.

Størrelsen på et vannkraftverk kan måles på flere måter, men dette er de to viktigste:

  • Effekt – maksimal ytelse i kraftverket.
  • Årsproduksjon – hvor mye strøm som normalt blir produsert.

De to største og viktigste kraftverkene finner vi i Suldal og Sirdal kommuner på grensen mellom Rogaland og Agder. Her finner vi Kvilldal kraftverk som er Norges største målt i effekt, og Norges nest største målt i produksjon. Det er Statkraft Energi som er hovedeier av dette kraftverket. Ikke langt unna ligger Tonstad kraftverk, som eies av Sira Kvina Kraftselskap. Tonstad er det største kraftverket målt i produksjon, og det nest største målt i effekt.

Under finner du lista over de 20 største kraftverkene målt i effekt. Her vil altså Mauranger komme inn på 3. plass når utbyggingen er ferdig om noen år. Planlagt byggestart er i 2026. Statkraft Energi eier hele 12 av disse 20 kraftverkene.

Norges 20 største kraftverk målt etter effekt

Kraftverk Hovedeier Kommune Fylke År Maks ytelse [MW]
Kvilldal Statkraft Energi AS Suldal Rogaland 1981 1240
Tonstad Sira Kvina Kraftselskap Sirdal Agder 1968 960
Aurland I Hafslund Eco Vannkraft AS Aurland Vestland 1973 840
Saurdal Statkraft Energi AS Suldal Rogaland 1985 640
Sy-Sima Statkraft Energi AS Eidfjord Vestland 1981 620
Svartisen Statkraft Energi AS Meløy Nordland 1993 600
Lang-Sima Statkraft Energi AS Eidfjord Vestland 1980 500
Rana Statkraft Energi AS Rana Nordland 1968 500
Tokke Statkraft Energi AS Tokke Vestfold og Telemark 1961 430
Tyin Hydro Energi AS Årdal Vestland 2004 374
Lysebotn II Lyse Kraft DA Sandnes Rogaland 1953 370
Nedre Røssåga Statkraft Energi AS Hemnes Nordland 1955 350
Vamma Hafslund Eco Vannkraft AS Indre Østfold Viken 1915 344
Evanger Eviny Fornybar AS Voss Vestland 1969 330
Brokke Otra Kraft DA Valle Agder 1964 330
Nedre Vinstra Hafslund Eco Vannkraft AS Nord-Fron Innlandet 1953 308
Skjomen Statkraft Energi AS Narvik Nordland 1973 300
Kobbelv Statkraft Energi AS Sørfold Nordland 1987 300
Vinje Statkraft Energi AS Vinje Vestfold og Telemark 1964 300
Aura Statkraft Energi AS Sunndal Møre og Romsdal 1955 290

Kraftverket som normalt produserer mest, Tonstad, har en midlere årsproduksjon på nesten 4,4 TWh, ifølge tall fra NVE. Det alene er mer enn 3 prosent av den samlede vannkraftproduksjonen i et normalår. De 20 største kraftverkene står for en tredjedel av den totale produksjonen med nesten 39 TWh til sammen i et vanlig år.

Midlere årsproduksjon er en beregnet gjennomsnittlig årlig produksjonsevne i et vannkraftverk, og kan derfor avvike en del fra den faktiske produksjonen i hvert enkelt år. Hvert tiende år publiserer NVE en oversikt over midlere årsproduksjon for hvert kraftverk. Nye tall kommer senere i 2022.

Halvparten av de 20 største kraftverkene ligger på Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal), fem på Østlandet, tre i Nordland og to i Agder. Statkraft Energi er hovedeier i ni av disse kraftverkene, mens Hafslund Eco er hovedeier i fem, ifølge NVEs oversikter.

Norges 20 største kraftverk målt i produksjon

Kraftverk Hovedeier Kommune Fylke År Produksjon (GWh)
Tonstad Sira Kvina Kraftselskap Sirdal Agder 1968 4362
Kvilldal Statkraft Energi AS Suldal Rogaland 1981 3631
Aurland I Hafslund Eco Vannkraft AS Aurland Vestland 1973 2508
Svartisen Statkraft Energi AS Meløy Nordland 1993 2466
Tokke Statkraft Energi AS Tokke Vestfold og Telemark 1961 2328
Rana Statkraft Energi AS Rana Nordland 1968 2184
Sy-Sima Statkraft Energi AS Eidfjord Vestland 1981 2158
Nedre Røssåga Statkraft Energi AS Hemnes Nordland 1955 2001
Aura Statkraft Energi AS Sunndal Møre og Romsdal 1955 1852
Brokke Otra Kraft DA Valle Agder 1964 1556
Vamma Hafslund Eco Vannkraft AS Indre Østfold Viken 1915 1507
Lysebotn II Lyse Kraft DA Sandnes Rogaland 1953 1500
Nes Hafslund Eco Vannkraft AS Nesbyen Viken 1967 1493
Tyin Hydro Energi AS Årdal Vestland 2004 1450
Skagen Hydro Energi AS Luster Vestland 1959 1407
Lang-Sima Statkraft Energi AS Eidfjord Vestland 1980 1372
Evanger Eviny Fornybar AS Voss Vestland 1969 1362
Saurdal Statkraft Energi AS Suldal Rogaland 1985 1335
Nedre Vinstra Hafslund Eco Vannkraft AS Nord-Fron Innlandet 1953 1264
Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss Hafslund Eco Vannkraft AS Indre Østfold Viken 1963 1241