For 2021 er det langt flere kvinner på listene over bransjefolks inntekter, skatt og formue, enn Europower kunne presentere for 2020. Dette er blant annet fordi redaksjonen har foredlet listene manuelt og gjort et større stykke arbeid for å komplettere listen. I denne saken viser vi skatteopplysningene for de 50 kvinnene med høyest skattbar inntekt i 2021.

I de øvrige sakene om skattetallene som Europower publiserer, er personene inndelt og presentert i kategorier som konsernsjefer, konserndirektører, osv. Kvinnene i denne saken presenteres samlet på én liste.