I februar varslet konsernsjef Øistein Andresen endringer i konsernledelsen fra 1. mars, og flere nye personer kom inn i ledergruppen.

Nå er det klart hvem som skal ta over Andresens egen stol når han han nå velger å pensjonere seg.

NRC-toppsjef Henning Olsen sier opp jobben og har takket ja til å bli ny konsernsjef i Eidsiva. De siste 20 årene har han jobbet blant annet i Statkraft, AF Gruppen, og sist som konsernsjef i NRC Group.

– Når Øistein nå har ønsket å pensjonere seg og sende stafettpinnen videre, er styret svært tilfreds med at Henning Olsen har takket ja til å bli ny konsernsjef, sier styreleder Pål Egil Rønn i en pressemelding.

Et samlet styre stod bak vurderingen, ifølge Rønn.

- Eidsiva Energi har under Øistein Andresens stødige ledelse hatt en god utvikling og gjennomført store strukturelle endringer. Med Andresen som konsernsjef har Eidsiva Energi styrket sin posisjon som ett ledende energi- og telekomkonsern, sier styrelederen.

Øistein Andresen mener tidspunktet nå er riktig for å sende stafettpinnen videre. Olsen selv ser frem til å ta over.

- Jeg ser frem til å lede et spennende selskap og gleder meg til å bli kjent med nye kolleger, sier Olsen selv. Selskapet har vært gjennom en betydelig vekst og jeg ønsker å bidra til at selskapet også i tida framover vil være et fremoverlent selskap som ivaretar den samfunnskritiske rollen på en god måte, til beste for samfunnet og våre eiere, sier Henning Olsen i meldingen.

Olsen tiltrer som konsernsjef 1. oktober 2023.