I starten av oktober har Nenad Keseric første dag på jobb som direktør for innovasjon og teknologiutvikling i Statnett. Han kommer fra en jobb som Chief Operating Officer (COO) i solenergiselskapet Ocean Sun - der han har vært i knappe halvannet år.

– Du forlater solenergien og går over til å jobbe med kraft generelt, hva blir den største forandringen?

– Jeg synes at dette blir en positiv forandring for meg da det er veldig relevant i forhold til min akademisk bakgrunn og profesjonell erfaring, og håper å kunne bidra til videre utvikling av fagområdet i Statnett, sier han til Europower.

Keseric har doktorgrad innen kraftsystem og energiøkonomi fra TU Wien, og har jobbet i energiselskap som Statkraft og det østeriske nettselskapet Verbund Austrian Power Grid. Han har også jobbet 13 år i Equinor – der han jobbet med digitalisering og driftstøtte for havvind og som driftsleder for Hywind- innovativ flytende vind teknologi.

– Den operative erfaringen er relevant når Statnett beveger seg offshore og skal ha ansvar for integrasjon av havvind, hydrogen og andre fornybare teknologier, sier han.

Skal styrke samarbeidet

I Statnett skal Keseric jobbe med å fremme innovasjon, utvikle ny teknologi og digitale løsninger som har som mål å realisere Statnetts strategi hvor den videre elektrifiseringen står sentralt.

– Jeg vil også sørge for godt samarbeid mellom Statnett, de systemansvarlige nettselskapene i EU, industriaktørene og de beste forskningsinstitusjoner/akademia i Norge og internasjonalt.

Jeg gleder meg til å bli kjent med teamet og til å brette opp ermene og gå i gang med mange spennende oppgaver, sier han entusiastisk.

– Hvor viktig er det at energi/kraftbransjen er god på innovasjon?

– De globale energimarkedene står foran en energirevolusjon hvor overgangen til mer fornybar energi fører til radikale endringer i kraftsystemet. Mer fornybar energi er nødvendig for å redusere klimautslipp, men krever teknologiutvikling og innovative løsninger for sikker drift og optimal utvikling av kraftnett. For få til akselerert, men sikker energiomstilling, er innovasjon og teknologiutvikling helt avgjørende!