– Regjeringen kan ikke lenger sitte stille og se på at det enorme kraftpotensialet i norsk vannkraft ikke tas ut. Nå er vi nødt til å ta grep for å øke vannkraftproduksjonen for å sikre husholdninger og industri tilgjengelig og rimelig strøm i årene som kommer, sier energipolitisk talsperson i Frp, Marius Arion Nilsen, til NTB.

Han mener forslaget vil sikre betydelig økning i kraftproduksjon i årene som kommer.

– Ny teknologi har gitt nye muligheter for å bygge ut kraft i vassdrag på en skånsom måte som ikke truer viktige miljøverdier. Jeg forventer at regjeringen er positivt innstilt til å gi sin selvutnevnte energikommisjon et slikt mandat, sier Nilsen.

Forslaget går ut på å gi energikommisjonen mandat til å gå gjennom vernede vassdrag og vurdere om det er potensial for utbygging av vannkraft.

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging.

(©NTB)