I mars ble det kjent at Haflsund Eco Infranode og HitecVision skulle kjøpe ut Fortums eres halvpart av selskapet. Nå er denne transaksjonen gjennomført, og det nye eierskapet er derfor gjennomført.

I den forbindelse skifter fjernvarmeaktøren navn fra Fortum Oslo Varme til Hafslund Oslo Celsio. Det skriver selskapet i en melding i dag.

– Eierskiftet markerer starten på en spennende tid for oss. Våre nye eiere er langsiktige, ambisiøse og svært opptatt av bærekraft, og ikke minst har de stor tro på karbonfangstprosjektet vårt på Klemetsrud, sier konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.

Bakgrunnen for det nye navnet forklarer han slik;

– Det nye navnet vårt indikerer hvor vi hører til og hva vi driver med. Celsio er avledet av Celsius, den vanligste måleenheten for temperatur. Temperatur er direkte knyttet til termisk energi som mye av virksomheten vår handler om, sier Inderhaug.

Hafslund Eco er majoritetseier i Hafslund Oslo Celsio med en eierandel på 60 prosent. Infranode og HitecVision har en eierandel på 20 prosent hver.

Nå skal det realiseres fullskala karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Byggingen starter til høsten.