– Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Tildelingen kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Forskningsinstituttene Sintef Energi og Norce er valgt ut til å lede satsingene.

– Sentrene vil utfylle hverandre. Sammen vil vi få utført forskning som vil få stor betydning for klimagassutslipp og få mer effektiv bruk og produksjon av fornybar energi, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Administrerende direktør Alexandra Bech Gjøv i Sintef mener hydrogen vil bidra til strategisk uavhengighet i energisystemet som er et tema i Europa i dag.

– Hydrogen kan gjøre energisystemet mer robust og hjelpe oss med å nå vårt mål om netto nullutslipp innen 2050, sier Gjørv.

(©NTB)