I kjølvannet av de økte strømprisene i fjor høst, ble det også diskusjon om prisingen av fjernvarme. Regelverket er gammelt, og laget i en tid der ingen antakelig tenkte på at strømprisen kunne nå dagens nivå. Derfor er den eneste betingelsen for prisingen av fjernvarmen, at den ikke er høyere enn strømprisen – helt uavhengig av hva produksjonskostnaden faktisk er.

Fortum Oslo Varme leverer blant annet fjernvarme til borettslag i Oslo. Ifølge deres nettsider krevde de 2,59 kr/kWh for fjernvarmen i april, inkludert avgifter og før strømstøtte.