Spotprisene for 2. pinsedag blir som vanlig lavest i nord, viser data fra Nord Pool. I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir døgnprisen like over 10 øre/kWh, noe som faktisk er litt høyere enn lørdag og søndag.

I Sør-Norge ligger døgnprisen før avgifter og nettleie på 80 øre/kWh i Sørøst-Norge (NO1) og Vestlandet (NO5), mens Sørvest-Norge (NO2) får de høyeste prisene med knapt 87 øre/kWh.

Timeprisene varierer som vanlig lite nord for Dovre, der den høyeste timeprisen mandag blir på drøyt 12 øre/kWh.

Variasjonene er langt større i sør. Mandag kveld ligger timeprisene på over 1,40 kr/kWh. Men midt på dagen faller prisene til «gammeldagse» nivåer, med en timepris på under 6 øre/kWh i to timer fra klokka 13. Fra klokka 12 og i fire timer er prisen under 10 øre/kWh.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10242998/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10242998" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>De lave prisene midt på dagen mandag «smitter» fra Europa, ettersom både Tyskland og Danmark i den samme perioden i praksis har gratis strøm til forbrukerne i disse timene, før avgifter og nettleie. Dermed er det også høy import av strøm fra Danmark, særlig i den perioden der prisene er som lavest.</p><p>Også i midten av mai var det tydelig hvordan forbindelsene til <a href="https://www.europower-energi.no/kraftmarked/utenlandskablene-star-bak-helgens-priskollaps/2-1-1219849">utlandet senket strømprisene</a> i en periode.</p><p>Kabelen mellom Norge og England er fra mandag og ut uka <a href="https://www.europower-energi.no/kraftmarked/englandskabel-ute-av-drift-godt-nytt-for-stromkundene/2-1-1228774">stort sett ute av drift</a> på grunn av teknisk feil, og dermed ligger strømprisene i Sør-Norge også mandag langt under de britiske nivåene.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Langt dyrere i Finland</p><p>Prisene i Oslo følger i stor grad de danske strømprisene mandag, men mot slutten av dagen stiger prisene i sør til over 2 kr/kWh.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10243052/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10243052/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10243052" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Dyrest i Norden mandag er imidlertid Finland. Som kjent har Finland <a href="https://www.europower-energi.no/nyheter/russland-kutter-leveranse-finland-mister-11-prosent-av-strommen/2-1-1219262">mistet tilgang til russisk strøm</a>, og det har også vært problemer med å få i gang ny tilførsel av strøm fra det sterkt forsinkede kjernekraftverket <a href="https://www.europower-energi.no/nyheter/mer-trobbel-for-finsk-kjernekraft-kansellerer-byggekontrakt/2-1-1210499">Olkiuloto 3</a>. Mens resten av Norden nyter godt av lave priser midt på dagen mandag, er prisene i Finland i hovedsak over 2 kr/kWh, før avgifter og nettleie.</p>