Det er for tiden null konkurranse i fastpris-avtaler i Sør-Norge. Wattn er den eneste aktøren som fortsatt tilbyr å binde strømprisen.

– Så lenge vi selv kan prissikre, vil vi fortsette å tilby fastpris-avtaler, sier Trude Undebakke, leder for privatmarkedet til strømsalgselskapet Wattn.

Det vil si, tilbudet gjelder kun for kunder i NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet). I NO2 (Sørlandet) er det ingen fastpris-tilbud.

– Vi måtte gi opp NO2 i juli. Da var det ikke lenger noen produsenter i det området som ville tilby oss prissikring, sier hun.

I skrivende stund fredag er fastpris-avtalen til Wattn satt til 594 øre/kWh med binding i 12 måneder.

– Men prisen forandrer seg hele tiden. Når kraftprodusentene øker sikringsprisen, må vi justere våre priser tilsvarende, sier Undebakke.

Sjekk her hva Wattn-avtalen koster når du leser dette.

For de kundene som har inngått en avtale, står selvsagt prisen fast - det er konseptet med fastpris-avtaler. Men for nye kunder som vurderer å inngå fastpris-avtale, stiger altså prisen daglig.

Spotpris lørdag: 620 øre

Lengre nord i landet, i NO4 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) er det en rekke fastpris-avtaler å velge mellom - til priser folk sørpå bare kan drømme om.

For Wattn sin del er prisen i disse områdene 69 øre/kWh for 12 måneders-avtalen.

Men sørpå er som kjent en annen verden. Så langt i august er gjennomsnittlig døgnpris på Østlandet 388 øre/kWh - momsen inkludert.

Prisen har steget kraftig den siste uken. Lørdag settes det ny døgnpris-rekord i NO1 med 620 øre/kWh, også det med momsen inkludert.

Så da er spørsmålet: Vil det lønne seg å inngå en fastpris-avtale på 594 øre/kWh med bindingstid i 12 måneder?

Kan utrolig nok lønne seg

I en normal verden ville det vært galimatias å inngå en slik avtale. Nå er svaret at ingen kan vite.

Fremtidskontrakter på Nasdaq indikerer at strømprisen kommer til være betydelig høyere gjennom vinteren.

Prisen for levering i første kvartal (Q1-23) i NO1 (systempris + pluss epad) er 635 euro/MWh. Det tilsvarer 674 øre/kWh. Så må vi legge på momsen, og da er vi på 842 øre/kWh.

Det er den beste indikatoren man har på hva strømprisen blir til vinteren, men det er ikke en god indikator. Sjekker vi tallene neste uke, kan Q1-prisen ha forandret seg kraftig. Hva prisen blir lengre frem i tid, er enda mer usikkert.

Det vil altså være en gjettekonkurranse om det er lurt å binde strømprisen på 594 øre/kWh, men akkurat nå tyder tallene - utrolig nok - på at det kan lønne seg.

Så kan man tenke at strømstøtten gjør at det ikke har mye å si. Det er bare delvis riktig.

Strømstøtten blir utbetalt uavhengig av hva slags strømavtale man har. Man si at man først betaler for strømmen, og så blir støtten trukket fra etterpå. Å betale en lav strømpris vil altså lønne seg for kunden, helt uavhengig av strømstøtten.

– Helt vilt marked

Trude Undebakke, leder for privatmarkedet til Wattn. Foto: Wattn

Strømsalgselskapet Wattn eies av fire kraftkonsern på Nord-Vestlandet (NO3): Tafjord Kraft, Tussa, SFE og Sognekraft.

Trude Undebakke forteller at Wattn har bilaterale avtaler med kraftprodusenter i andre prisområder som de samarbeider tett med.

– Om vi kan tilby fastpris-avtaler, handler om vi får sikret volumene vi selger avtaler for. Så lenge produsentene kan stille sikringspris til oss, kan vi tilby kundene våre fastpris, sier hun.

Wattn selger ikke noen avtaler uten å ha sikret volumet først.

– Det er et løpende spørsmål om kundene vil akseptere prisnivået, men det tenker vi får være opp til kundene å vurdere, sier Undebakke

– Er det stor interesse blant kundene?

– Vi har jevn tilgang på nye fastpris-kunder, men det er ikke en stor tilgang, sier hun

Kundene som inngår en avtale fredag, må altså betale 594 øre. Torsdag var prisen lavere, mens den mest sannsynlig vil være høyere på mandag.

– I går oppdaterte leverandørene våre faktisk prisen to ganger. Det er helt vilt hvordan dette markedet er nå, sier Undebakke.

Til og med fredag, selger Wattn fastpris-avtaler med oppstart 1. september. Over helgen vil nye avtaler ha oppstart 1. oktober.