I strømsalgselskapet Gudbrandsdal Energi har Lina Marie Krokbø fått nytt ansvar og fra april er stillingstittelen salgssjef for bedriftsmarkedet. Hun kommer fra en jobb som markedskonsulent i kundeservice samme sted. Krokbø startet i selskapet i 2018 – i et student internship.

Strømselskaper har i lengre tid vært i fokus, og flere aktører har snakket om at presset på kundeservice er høyt.

– Får dere mye pepper fra kundene?

– Kundeservice opplever ikke pepper fra kundene. Det er mer fortvilelse og råd til hva de skal gjøre. Kundene har forståelse for at strømselskapene ikke har skylden for at prisene er høye, sier Krokbø til Europower.

MT:

Nylig kunne Europower omtale ferske resultater fra en kundeservice-undersøkelse der resultatene indikerer at mange strømsalgselskap sliter – gitt de høye strømprisene. Trenden i undersøkelsen som selskapet SeeYou står bak, er at alle strømselskapene oppnådde lavere score enn året før. Det gjelder også for Gudbrandsdal Energi.

Leder for kundeservice i Gudbrandsdal Energi, Solvår Holsbrekken Skar kommenterer disse resultatene slik;

– Vi er kjent med resultatene fra undersøkelsen, men ikke vurderingskriteriene som ligger til grunn. Vi måler jevnlig tilfredsheten til de kundene som kontakter oss, og på disse målingene scorer vi svært bra. For oss er det den viktigste indikasjonen på hvordan vi gjør jobben vår, sier hun.