Ifølge GIEs tall har fyllingsgraden på EUs gasslagre økt fra knapt 34 prosent til drøyt 57 prosent siden 1. mai.

Til sammen 628 TWh er lagret nå. Til sammenlikning var lagrene på 518 TWh for ett år siden.