Så sant Fagpressen gir grønt lys på styremøtet neste uke, blir Europower nytt medlem av foreningen i vår.

– Vi jobber i et sterkt konsern i NHST, der samarbeid blir stadig viktigere. Det vil vi også ha utbytte av journalistfaglig sett. I tillegg synes jeg det er viktig å dra nytte av de ressursene vi finner i Fagpressen, med de mulighetene vi da får, sier Europowers sjefredaktør og daglige leder Ole Petter Pedersen i en pressemelding.

Europower eies 2/3 av NHST og 1/3 av aksjonærene i den tidligere nettavisa enerWE, etter at de to selskapene fusjonerte for ett år siden.

Pedersen startet i redaktørjobben ved nyttår.

– Jeg kjenner Fagpressen godt fra tidligere, særlig fra mange år i Kommunal Rapport, og vet godt hvilke positive sider det kan ha for en relativt liten redaksjon å søke faglig fellesskap med andre nisjeaviser.

Styreleder i Europower og konsernsjef i NHST, Trond Sundnes, trekker fram at redaksjonell kvalitet er en grunnstein i konsernets strategi for å lykkes enda bedre og vokse framover.

– Vi har store forventninger til utviklingen i Europower fremover. Å være medlem av Fagpressen vil bidra til å styrke arbeidet med å videreutvikle den dyktige organisasjonen, sier Sundnes.

– Godt grunnlag for kritisk journalistikk

Europower består for tiden av en redaksjon på åtte personer, inkludert redaktør og analytiker, samt en kommersiell avdeling på foreløpig tre personer. Abonnementsarbeidet utføres av NHST. Selskapet hadde i fjor en omsetning på ca 17 millioner kroner. Selskapet planlegger en sterk vekstfase framover.

Avisa har drøyt 3800 abonnenter på nettutgaven, mens 1800 abonnerer på papirmagasinet som kommer ut seks ganger i året. Europower har historikk tilbake til 1989, og fikk sitt nåværende navn i 2001.

Avisa er konsentrert om bransjen fornybar energi, og dekker først og fremst produksjon, distribusjon og salg av elektrisitet. Energipolitikk, kraftmarked, bransjestruktur og økonomi er noen av avisas viktigste arbeidsområder. Trafikken har økt betydelig etter fusjonen, og nettavisa har nå mellom 25.000 og 30.000 brukere i uka.

– Bransjen er i søkelyset som aldri før. Den forvalter store verdier, og i en slik bransje er det godt grunnlag for kritisk journalistikk. Journalistikken bør nesten alltid oppfylle kriteriet om vesentlighet. Da er det et veldig godt utgangspunkt for Europower at vi både er lillesøster til DN og nå kan bli et sterkt medlem av Fagpressen, sier Pedersen.