Nettutbygging skaper konflikter, vindkraft på land får pulsen til å stige hos mange og havvind utløser både interessekonflikter og bekymring for livet i havet.

Nå lanserer norske selskaper jevnlig nye solsatsinger, og det er liten grunn til at utbygging av større solkraftverk på bakken i Norge får gå upåaktet hen, tror Andreas Thon Aasheim, kommersiell leder i energiselskapet Cloudberry clean energy.

Norge har fått sine to første rettskraftige konsesjoner til solkraftverk, men foreløpig teller listen over innmeldte solkraftverk til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en håndfull prosjekter.