Fra nyttår er det meningen at folk skal kunne dele strøm fra solceller på taket mellom ulike bygg på samme eiendom, gjennom den nye ordningen for deling av egenprodusert, fornybar strøm. Ordningen har vært etterlyst i en årrekke og skal blant gjøre det mulig for borettslag, flermannsboliger og næringsbygg å dele strøm fra solceller.

Nå vil Norges største nettselskap, Elvia, skrote forslaget og sier de ikke har mulighet til å gjennomføre endringer som må til for å iverksette ordningen innen 1.