Konsernsjef Arnt Solem i Fosen Kraft hadde i 2020 en skattbar-inntekt på 10,2 millioner kroner - en voldsom økning fra året før da beløpet var 2,4 millioner kroner.

Når Europower henvender seg til Solem for å høre hva som ligger bak den høye inntekten, er han svært kort i svaret:

– Har ingen kommentarer til de offentlige skattelistene, skriver han i en epost.

FosenKraft eies av kommunene Ørland og Indre Fosen, og består av ulike virksomheter: Strømsalg, elektro og eiendomsvirksomhet.