Det fremkommer av et høringsnotat som regjeringen la ut fredag.

Samme dag som regjeringen legger frem sitt tillegg til Energimeldingen, sender de altså på høring et omfattende forslag om regulering av strømavtaler.

Notatet er tilgjengelig her.

Forslagene er sendt av Olje- og energidepartementet (OED) og Barne- og familie-departementet (BFD). Sistnevnte er involvert fordi det er dette departementet som håndterer forbrukersaker.

Her er de viktigste punktene i regjeringens forslag:

  • Økte krav til opplysninger i markedsføring av strømavtaler
  • Nytt krav om prislister hos hver enkelt kraftleverandør.