Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det ser nå ut som den nye nettleie-modellen endelig blir innført, etter en svært langtekkelig og merkelig prosess.

Det er snart fem år siden daværende NVE-sjef Per Sanderud foreslo en ny modell, og da hadde debatten om effekttariffer rast noen år allerede.

Grovt oppsummert var NVEs første forslag at hver kunde – med veiledning fra nettselskapene – skulle velge en grense for effektuttak.