De siste to-tre årene har det strømmet på med børsnoteringer av selskaper innen fornybar energi - ikke minst til Euronext Growth - børsen for små og mellomstore bedrifter.

De fleste har fått det tøft.