Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Som Europower omtalte mandag, har NVE/RME nå levert sin vurdering om Norge kan å innføre restriksjoner på krafteksport.