Ulykken skjedde i oktober 2021. Tre personer skulle krysse elven med robåt, men mistet kontrollen og ble tatt av strømmen. Krysningspunktet var omtrent 200 meter ovenfor Tokagjelet kraftverk som da var under bygging.