Ulykken skjedde i oktober 2021. Tre personer skulle krysse elven med robåt, men mistet kontrollen og ble tatt av strømmen. Krysningspunktet var omtrent 200 meter ovenfor Tokagjelet kraftverk som da var under bygging.

De tre ble senere funnet omkommet lengre nede i vassdraget. Etter hendelsen etterforsket politiet om det hadde skjedd noe straffbart, men konkluderte med at det ikke var tilfelle.

Senere ble etterforskningen tatt opp igjen etter krav fra de etterlatte og innspill fra NVE.

Denne uken ble det kjent at Clemens Kraft er siktet for mulig brudd på vannressursloven.