Rapporteringsordningen vil gjelde for kraftprodusentene i Sør-Norge fram til neste sommer.

– Vi synes dette er et fint tiltak og bidrar gjerne til at myndighetene kan følge situasjonen i markedet godt.