De to selskapenes ambisjon er å sikre en jevn strøm av hydrogen og karbon for å møte den økende etterspørselen etter rent drivstoff og nye materialer.

I praksis betyr dette at et produksjonsanlegg fra Greenlogix vil bli integrert med en hydrogenstasjon fra Hynion.

Åtte stasjoner neste år

Hynion, som i april ble notert på Euronext Growth børsen for små og mellomstore bedrifter, har i dag to stasjoner i Norge - på Høvik og i Porsgrunn. Selskapet har også to stasjoner i Sverige og har som mål å ha åtte stasjoner på plass i Skandinavia ved utgangen av neste år.

– Per nå er det stort sett personbiler som bruker hydrogenstasjonene våre, men vi ser at lastebiler kommer mer og mer. Lenge har det vært et litt ensidig fokus på batterier i transportsektoren, men nå innser stadig flere at hydrogen også trengs, sier Hynion-sjef Ulf Hafsled til Europower Energi.

Han ser fram til at en av stasjonene blir samlokalisert med Greenlogix konverteringsenhet, som skal kunne bruke ethvert hydrokarbon og splitte det i rent karbon og hydrogen.

– Konkurransedyktig med diesel

– Dette vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med diesel for langtransport. I tillegg får vi inntekter fra salg av karbon, som gjør at vi raskere kan nå målet om å etablere en lønnsom forretning på salg av hydrogen-drivstoff, sier Hafseld.

Han mener dette vil være et viktig bidrag til å nå målet om å få opp 30 hydrogenstasjoner.

Partene håper at pilotanlegget skal levere nok hydrogen til å forsyne en mindre lastebil eller en taxiflåte på opptil 200 drosjer.

– Pilotanlegget bygges for å verifisere konseptet og finjustere teknologien. Senere planlegger vi å utvide med flere stasjoner og produksjonsanlegg i Skandinavia og Europa, sier Hynion-sjefen.