Det var en ekstrem prisøkning de siste ukene i august, og som ventet ble det satt nye månedsrekorder i alle de tre prisområdene i Sør-Norge.

Tabellen under viser månedsprisene fra Nord Pool. Dette er priser uten avgifter, nettleie og strømstøtte. Alle beløp er i øre/kWh og er avrundet.

Område

Månedspris

Høyeste døgnpris

Høyeste timepris

NO1 (Østlandet)

344

645

782

NO2 (Sørlandet)

434

645

822

NO5 (Vestlandet)

342

645

782

NO3 (Midt-Norge)

19

77

271

NO4 (Nord-Norge)

3

11

12

Over 2 kr/kWh - etter strømstøtte

Strømstøtten er basert på snittprisen i måneden. Siden det har vært en voldsom prisøkning i løpet av august, dekker støtten bare en liten del strømregningen nå som prisen er astronomisk høy mot slutten av måneden.

Tabellen under viser tall for hele måneden, og forteller hva sluttsummen blir for privatkunder. Her har vi inkludert moms, andre avgifter, nettleie, påslag og strømstøtte. Strømstøtten gjelder kun privatkunder.

Nettleie, elavgift og påslag er summert til 50 øre/kWh totalt. Det er et anslag, og vil avhenge av hvilket nettselskap og hvilken strømavtale man har. Alle beløp er i øre/kWh og er avrundet.

Område

Månedspris

Nettleie etc.

Strømstøtte

Totalpris

NO1 (Østlandet)

430

50

- 274

206 øre/kWh

NO2 (Sørlandet)

543

50

- 364

229 øre/kWh

NO5 (Vestlandet)

427

50

­- 272

205 øre/kWh

– Det finnes ikke noe tak

Det har vært tilfeller av høyere timepriser tidligere, men det har aldri skjedd at prisnivået generelt har vært så høyt. August knuser alle tidligere månedsrekorder.

Likevel, sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight tror ikke at august blir den dyreste måneden i 2022.

Volue presenterte denne uken et helt nytt anslag på hvor mye kablene til England og Tyskland drar opp den norske strømprisen. Og nettopp utviklingen i Europa vil bli helt avgjørende for vinter-prisene i Norge.

– Hvor høyt skal prisene, Lilleholt?

– Jeg har sluttet å si at det finnes noe tak. I Frankrike forventes det nå priser på 20 kr/kWh til vinteren, og Frankrike er koblet til de samme landene som vi er: Tyskland, Nederland og England. Hvis det tørre været fortsetter i Norge, vil også våre priser bli tvunget i den retningen, sier han.

– Så den norske strømprisen kan passere 20 kr/kWh i løpet av vinteren?

– Ja, det kan skje. I enkelttimer er det prisnivået vi må ligge på om vi skal hente kraft for å spare enda mer vann. Foreløpig ligger forventningene i Tyskland litt lavere enn i Frankrike, men tyskerne må jo bare følge etter franskmennene etter hvert som prisen går opp, sier Lilleholt til Europower.

Her er det verdt å merke seg at i dag tirsdag har prisen på gass i Europa gått kraftig ned.

Uten krigen: 50 øre/kWh

Prisutviklingen skjer så raskt at det er svært vanskelig å forutse hva strømmen vil koste til vinteren.

– Det er interessant å gå noen få uker tilbake, og se hva pris-forventningene var da. Det var helt andre tall enn det vi ser nå. Derfor er det veldig vanskelig å si noe om hva som skjer de neste månedene, sier Lilleholt.

Volue-analytikeren mener at uten krigen i Europa, ville den norske prisen vært rundt 50 øre/kWh.

– Ja, det tror jeg. Tidligere har vi alltid løst risiko for rasjonering på et helt annet prisnivå enn det vi har i dag. Vi ville fint håndtert situasjonen med lite vann hvis det hadde vært normale priser i Europa. Det er krigen i Ukraina som gjør at vi ligger på dette ekstreme pris-nivået, sier han.