Som Europower har omtalt tidligere, ønsker KrF å frita private hjem for nettleie, og i stedet finansiere nettselskapene over statsbudsjettet.

Grunntanken i forslaget er at nettleien ikke avspeiler kundenes betalingsevne, og at det derfor vil være bedre å koble det til skattesystemet.