Fusjonen ble langt på vei avgjort allerede 5. september. Da sa et prosentvis flertall av de kommunale eierne i Agder Energi sa ja til fusjon.

På det tidspunktet hadde den andre eieren i Agder (Statkraft) allerede sagt ja, og det samme hadde eierne i Glitre Energi (Drammen kommune og Vardar).

Konkurransetilsynet må si ja

I dag ble fusjonen formelt vedtatt av generalforsamlingene i de to kraftkonsernene.

– Vi er fornøyde med at eierne har vedtatt å fusjonere selskapene i tråd med styrets anbefaling, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi, i en pressemelding.