I første halvår ble det produsert 11,7 TWh strøm fra uregulert vannkraft, ifølge databasen til de europeiske systemoperatørene (ENTSOE). Det er mer enn dobbelt så mye som året før.

Regulert og uregulert kraftproduksjon