Navn: Kristin Aadland
Stilling: Konstituert konsernsjef
Arbeidsgiver: Eviny
Aktuell med: Akkurat startet i ny jobb

– Gratulerer med ny posisjon i Eviny – hvordan blir det å bli toppleder?
– Det er en oppgave som jeg går inn i med stor ydmykhet. Dette er jo en bransje som står i en krevende situasjon på mange måter. Det er mye som ligger på tallerkenen både for bransjen, men også for oss som selskap. Heldigvis har jeg en robust organisasjon jeg skal gjøre dette sammen med. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede selskapet frem til den rette personen er på plass.

– Men kommer du til å søke jobben?
– Jeg har oppgaven nå, og skal gjøre det på en best mulig måte. Så er det sånn at man aldri skal utelukke noe...., men mitt fokus er altså på oppgavene i tiden fremover.

– Hva blir de viktigste utfordringene for Eviny fremover – og som du må ta tak i?
– Min jobb er å sørge for at vi holder tempoet oppe på den reisen vi har startet på. Ikke noe skal stoppe opp, som for eksempel veivalg, fusjon på telekomsiden og så videre. Må også nevne at kursen vi har staket ut når det gjelder havvind skal gå med uforminskede krefter. Rollen jeg går inn i, er veldig omfattende - både eksternt og internt. Jeg vil ha fokus på å være til stede i organisasjonen og sørge for at maskineriet fungerer som det skal. Samtidig skjer det såpass mye rundt oss og i bransjen for tiden, at vi også i denne perioden må engasjere oss og være synlige på de eksterne arenaene.

– Synes du at Norge bør kutte gassprisene?
– Det er tatt til orde for at man skal sette et pristak på gass. Det er mange avveininger som må gjøres, ikke minst i forhold til om det blir ytterligere mangel på gass i Europa. I dag er vi den største leverandøren av gass i Europa, så vi spiller en viktig rolle. Vi må være en konstruktiv partner for EU i denne saken.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden? Vil energimiksen være annerledes enn i dag?
– En diskusjon vi må våge å gå inn i, er at vi mangler fornybar kraft for å blant annet få bukt med høye strømpriser. Det må bygges ut mer kraft. Selv om vannkraften og videre utbygging av den har mange fordeler, er det ikke svaret på alle utfordringene. Vi må også se på andre energiformer som kanskje har vært vanskelig å snakke om, som sol og vind. Men dette må vi se på – på en fin måte, og det må skje i dialog med lokale myndigheter.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Vi må ikke glemme at vi også står i en klimakrise. Vi må ha to tanker i hodet for å nå klimamålene. Det er ikke sånn at det ene fortrenger det andre, men klimakrisen må ikke drukne i debatten om høye strømpriser og energikrise.

– Tror du vi får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det er vanskelig å spå langt frem i tid. Sånn i umiddelbar fremtid tror jeg vi må være forberedt på fortsatt høye strømpriser. Det prisnivået vi opplever nå er uheldig, men det er samtidig bra at man har fått på plass en strømstøtteordning for vanlige husholdninger. I dag (fredag, red. anm.) har i tillegg regjeringen kommet med strømstøttetiltak til bedrifter, noe som er viktig inn mot en krevende vinter.

– Og hvor opptatt er du selv av å spare strøm?
– Jeg har selvfølgelig blitt mer bevisst i den situasjonen vi er i nå. Merker også at ungene som går på skolen har blitt mye mer bevisste. Og det er viktig at vi får ned forbruket - i Norge har vi hatt et høyt forbruk, men det er fordi vi har vært vant til at strøm har vært billig. Vi må tenke annerledes fremover.

– Hva slags strømavtale har du?
– Jeg har spotavtale. Jeg har så langt tenkt at det har vært en god løsning.

– Hvordan skal energibransjen klare å speile befolkningen bedre og ha et mangfold med tanke på kjønn, etnisitet, alder, utdanning etc?
– Jeg tror det er viktig at vi anerkjenner viktigheten av mangfold. Vi må begynne der. Når jeg ser mot eget konsern, har det skjedd endel endringer de siste årene – det er mye mer mangfold enn vi hadde bare noen få år tilbake. Bransjen har en veldig stor jobb å gjøre, så vi er nødt til å ha det på agendaen. Vi har mange kvinner i konsernledelsen i Eviny, og jeg har aldri følt at jeg ikke har fått sjanser fordi jeg er kvinne.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Som jeg svarte på spørsmålet om energimiks - vi mangler kraft, og må se på hvordan vi får mer fornybar kraft. Der lokalsamfunnet synes det er en god løsning, skal vi være åpen for vindkraft. Det er ikke et generelt svar for eller imot, men jeg mener at vi må løse problemet med at vi må ha mer fornybar kraft. Men vindkraftprosjekt på land for vår del forutsetter at lokale myndigheter er åpne for det.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Nei, jeg har ikke det – jeg har ikke kommet så langt. Men en nabo som monterte det i sommer, snakker varmt om det. Jeg har også en kollega som har montert det, så jeg er litt nysgjerrig og ikke fremmed for tanken.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Vi må forberede oss på at det må ta slutt, rett og slett. Olje og gass er ikke en del av den fremtidige energibalanse – det må vi ta inn over oss. Samtidig har vi ikke kommet langt nok i å utvikle fornybar energi. Vi må derfor gå helhjertet inn for å finne ut av hvordan dette skal se ut.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være olje- og energiminister for en dag?
– Det er sikkert veldig mange vanskelige problemstillinger en minister må ta stilling til i løpet av en dag, men hvis jeg skulle valgt, ville jeg først satt fart på konsesjonsprossessen i utbyggingen av nye nett. Vi må få mer kraft der den trengs. Man må blant annet få økt saksbehandlingskapasitet. Så ville jeg tatt tak i havvind. Jeg ville knyttet Norge sterkere opp mot satsingen i våre naboland. I dag utvikler der havvind i større fart enn oss. Vi trenger både energien fra havvind og også arbeidsplassene i næringen. Vi må henge oss på i samme fart som deres havvindsatsinger. Det siste jeg vil gjøre, er å få EUs ren energi-pakke innlemmet i norske lover og regelverk. Her er det viktig at vi henger med. Vi har like rammebetingelser som europeiske aktører. Derfor er det viktig for at vi skal ta markedsandeler og arbeidsplasser.

– Det høres ut som det blir en travel dag?
– Haha, ja det gjelder å benytte muligheten når man har den!

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om energi?
– Dette dreier seg jo om komplekse problemstillinger, og det er mye feilinformasjon ute og går. Det er kanskje ikke svar på akkurat det du spør om, men jeg har lyst til å framsnakke min kollega Olav Osvoll, som er leder av fornybarselskapet vårt. Han har en fantastisk evne til å forklare komplekse problemstillinger – og jeg ser at folk forstår.