Elektrifiseringen av norsk sokkel har utløst en offentlig debatt om hvorvidt det er riktig å prioritere strøm og strømnett til oljevirksomheten for å sikre at Norge når klimamålene som er satt for 2030.

I den forbindelse gikk spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea ut og gjorde klart at det blir helt nødvendig med utbygging av mer fornybar kraft hvis industrien

- Norge har kraftunderskudd allerede i 2026-2027, med de planene som er kjent i dag. Fra industriens ståsted legges det til grunn at vi har lavere kraftpris enn landene rundt oss. I det øyeblikket vi er avhengig av strømimport kommer ikke industrien hit, sa Aasheim.

Store regionale forskjeller

Det får Elnar Remi Holmen i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) til å reagere.

- Det blir litt for lett å sette premisset om at vi allerede nå har brukt opp overskuddet vi har. Det er store regionale forskjeller på kraftoverskuddet, sier Holmen.

For selv om Norwea og Aasheim kan ha rett i at det går mot et nasjonalt kraftunderskudd, så er det ikke slik at en elektrifisering av sokkelen med strøm fra Vestlandet vil gå utover industrimulighetene andre steder i landet.

- Du kan elektrifisere så mye sokkel du vil på Vestlandet. Det er enorme flaskehalser i strømnettet, og i et normalår har vi 4 TWh overskudd i vår region, sier Holmen.

Dette kraftoverskuddet deler Nord-Norge gladelig med Sør-Norge.

- Kraftselskapene nord for Saltfjellet pumper det som er mulig å pumpe sørover, sier Holmen.

I praksis går strømmen stort sett én vei, og det er kapasiteten som hindrer Nord-Norge i å sende enda mer strøm.

Gode industrimuligheter i Nord-Norge

Holmen liker derfor ikke narrativet om at industrien velger bort Norge som følge av at kraftoverskuddet på nasjonalt nivå vil bli borte om noen år. For med mye innestengt fornybar kraft i Nord-Norge, er det en mulighet som industrien ser og som resten av samfunnet bør få øynene opp for.

- Fokuset må bort fra å problematisere at industrien får vanskelige vilkår, og over til å se mer på hvor det er naturlig å legge den, sier Holmen.

Han legger til at det ikke bare er i år at Nord-Norge har hatt gjennomgående lavere strømpris enn resten av landet. Det har vart en stund, og han ser ingen tegn til at det vil endre seg med det første.

- Det er ingenting som tyder på at prisen skal bli så veldig mye høyere de neste 5-10 årene, sier Holmen.

Dessverre er det ikke alle som ser dette, og industripotensialet i Nord-Norge blir ikke godt nok utnyttet.

- Problemet vårt er at det skjer på andre siden av grensen, sier Holmen.

Han viser til at svenskene er dyktigere på å tilrettelegge for kraftkrevende industri i Nord-Sverige, og han mener at Norge har mye å hente på å gå like offensivt til verks.

Samtidig får de heller ikke utnyttet at svenskene som følge av mer industri også trenger mer strøm.

Innestengt kraft

- Vi har den samme flaskehalsen den veien også. Vi sitter fortsatt inne med masse innestengt kraft, sier Holmen.

Holmen mener derfor at det haster å løfte nettproblematikken opp på samfunnsagendaen. For slik det er nå, går Norge glipp av mange store industrielle muligheter fordi strømnettet rett og slett er for dårlig.

- Nettselskapene er nødt til å våkne opp. De er altfor konservative, sier Holmen.

Dette er noe nettselskapene selv i og for seg anerkjenner.

- Litt enkelt sagt kan vi si at nettselskapene er regulert av myndighetene for å være bakpå og vente, mens de neste årene krever at vi alle er frempå, sa konsernsjef Trygve Kvernland i nettselskapet Tensio i et tidligere intervju.

Det anerkjenner Holmen, men han savner en mer offensiv tilnærming, og han slår fast at det er på deres område at flaskehalsene oppstår.

- Jeg hører at det er en vilje hos nettselskapene, og de må reguleres annerledes. For det er nettselskapene som hindrer industrietablering og kraftproduksjon i dag. Nettet en enorm nasjonal flaskehals. Her må det tas grep for å legge mer til rette, sier Holmen.

- Ikke et velfungerende nordisk marked

Han viser til at det ofte snakkes så fint om at det nordiske strømmarkedet er så velfungerende, men i hans øyne er ikke det lengre en korrekt beskrivelse.

- Vi har egentlig ikke et velfungerende nordisk marked fordi vi har et så regionalt skjevfordelt strømnett, sier Holmen.

For slik det er nå, er Norge i en situasjon der noen områder har for lite tilgang på strøm, mens andre sitter innesperret med store mengder verdifull kraft som ikke blir godt nok utnyttet.

- Vi har kraftoverskudd, men strømnettet er ikke robust, sier Holmen.