I desember kom NVEs vurdering av NorthConnect. Her ble det blant annet slått fast at utbygging av kabelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, samtidig som prisnivået i Norge vil øke mellom 1 til 3 øre per kWh i gjennomsnitt..