Mandag blir spotprisen i NO1, NO2 og NO5 2,35 kr/kWh for hele døgnet, viser nye tall fra Nordpool. Mellom klokka 8 og 9 blir prisen på 4,90 kr/kWh.

Prisene er de høyeste som er registrert i Sør-Norge i år. Bare fem dager i fjor har hatt høyere døgnpris.

Grafikken viser hvordan spotprisen har utviklet seg i områdene NO1 (Oslo/Østlandet), NO4 (Nord-Norge) og SE3 (som inkluderer Stockholm og Göteborg) siden mandag 21. februar, altså et par dager før Russlands invasjon av Ukraina.

Made with Flourish

Større prisforskjeller enn noen gang

I Nord-Norge er døgnprisen 15 øre/kWh. Dermed betaler kundene i Sør-Norge nesten 16 ganger så mye for strømmen, som kundene i nord – før avgifter.

Aldri før har de nasjonale prisforskjellene vært større enn dette. Bare én gang i år har prisene i sør og nord vært i nærheten av hverandre. 22. februar peaket prisene i Nord-Norge fordi det var full stopp i vindkraften.

Made with Flourish

I enkelttimer har forskjellen vært enda større. Mellom klokka 8 og 9 mandag betaler kundene i sør over 30 ganger mer enn kundene i nord, før avgifter.

22. februar fikk Statnett klarsignal til å oppgradere linjen som krysser Sognefjorden. Dermed kan det for første gang bli en 420 kV-forbindelse mellom nord og sør i Norge.

De store prisforskjellene innenlands har ført til mye debatt. Også i Sverige er det store forskjeller nasjonalt. Svenska kraftnät må levere hyppige rapporter om hva de gjør for å redusere prisforskjellene. Begrensinger i det svenske nettet er en viktig årsak også til de store prisforskjellene i Norge.

I januar nyanserte Statnett sitt syn på om det er samfunnsmessig rasjonelt å investere for å redusere prisforskjellene mellom nord og sør.

Høyeste døgnpriser i NO1

Mandag er den tiende dagen der spotprisen i NO1 har kommet over 2 kroner/kWh.

Dato Øre/kWh
21.12.2021 395
20.12.2021 313
22.12.2021 262
29.11.2021 256
23.12.2021 246
07.03.2022 235
14.12.2021 208
25.12.2021 202
24.12.2021 200
04.03.2022 200
Artikkelen er oppdatert etter første publisering med ekstra opplysinger.