I hele Norge sør for Dovre faller døgnprisen på strøm med nesten en krone fredag, en nedgang på rundt 20 prosent fra torsdag.

Fredag blir døgnprisen 3,5 kr/kWh i NO1, NO2 og NO5, mot 4,3 kr/kWh torsdag.