Haltbrekken har selv vist til tallene fra ENTSOE i diskusjon på Twitter, som viser at regulert vannkraft står for det aller meste av vannkraftproduksjonen i prisområdet NO2, slik Europower skriver i dag, onsdag.

Regulert og uregulert kraftproduksjon