Navn: Christian Stav
Stilling: Konsernsjef NTE

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
Det jeg har snakket mye om den siste tiden, er trilemmaet; Skal vi få gjort noe med vår største utfordring trenger vi mer fornybar energi, skal vi få skapt nye grønne arbeidsplasser til erstatning for arbeidsplasser innen olje- og gassindustrien, så trenger vi mer fornybar energi, men så skal vi samtidig ivareta naturmangfoldet. Det der er noe som ikke går i hop. Alle er for klima, alle er for grønne arbeidsplasser og alle er for naturmangfoldet, men ingen er villige til å gjøre disse avveiningene. Det er den største utfordringen, og at gjennomføringen og politikken derfor blir utydelig.

– Hvem eller hva er den største hindringen for å få løst dette?
Jeg mener at de sentrale politiske miljøene må tydeligere på banen for å gjøre disse vanskelige avveiningene. Ballen sendes over til lokalpolitikerne i kommunene. Det er ekstremt vanskelig for dem. Energipolitikk er et nasjonalt anliggende, og energisikkerhet er en viktig del av sikkerhetspolitikken. Det er for viktig til at det kan delegeres ut til kommunene i sin helhet. Vi må ha en tydeligere sentral politisk føring for hvordan Norge som nasjon skal løse dette.

En annen utfordring er hvem som skal betale for denne fornybare energien. De fleste nye energiformene koster mer enn den fremtidige markedsprisen. Er det næringslivet som skal betale? Da er det vanskelig å opprettholde konkurransefortrinnet med konkurransedyktige energipriser. Eller er det private som skal betale? Det gjør vi delvis gjennom grønne sertifikater, og det er krevende nå å pålegge forbrukerne økte kostnader. Eller er det staten som skal betale? Vi har stadig flere gode formål som trenger finansiering, som strømstøtte.

– Hvordan løser vi dette?
Det finnes ikke noen enkel løsning. Men forslaget, som flere har tatt til orde for – å få satt sammen en politisk sammensatt energikommisjon - er et forslag som jeg støtter. Skal vi få gjort noe, må det være et bredt politisk forlik som står seg over tid.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen? Hva er bransjen for opptatt av?
Vi er en ingeniørdrevet bransje. Det snakkes om mer MW og TWh. Vi må bli flinkere til å snakke om arbeidsplassene og verdiene vi skaper. Det er ikke mulig å tenke seg et moderne samfunn uten tilstrekkelig tilgang på fornybar energi. Vi må snakke mer om dette og mindre om det tekniske. Vi må bli flinkere til å snakke mer om energieffektivisering. Kraften vi forvalter, er for viktig til at vi kan sløse.

– Hva ville du gjort hvis du i morgen fikk være energiminister for en dag?
Ingen energiminister får gjort noen fikse grep i løpet av en dag. Dette er ikke noe energiministeren kan gjøre alene, det burde ligge øverst på statsministerens bord. Det er næringspolitikk, energipolitikk og klimapolitikk. Eventuelt ville jeg foreslått å sette ned en politisk sammensatt energikommisjon.

FEM KJAPPE: CHRISTIAN STAV

– Hvem er ditt forbilde i bransjen?
Det er mange dyktige kollegaer i bransjen. Jeg har derimot ingen forbilder.

– Hva trenger du å lære mer om for å gjøre en bedre jobb?
En toppleders viktigste oppgave er å motivere medarbeiderne sine til å stå på hver dag for å sikre en rettferdig og bærekraftig overgang til fornybarsamfunnet, og her har jeg en del å lære.

– Hvis du kunne valgt hvilken som helst toppjobb i bransjen, hvem sin jobb tar du?
Jeg er veldig godt fornøyd med jobben jeg har, har ingen andre på ønskelista.

– Hvilken strømavtale har du?
Selvfølgelig NTE Spot. Som NTE-kunde er jeg en av Norges mest fornøyde strømkunder. Det har vi vunnet flere priser på.

– Hva er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?
Jeg er opptatt av finansieringsspørsmålet. Vi må komme opp med en modell som gjør at forbrukerne får en akseptabel pris. Landvind er det som i dag er lønnsomt, men omstridt. Havvind og kjernekraft er for dyrt eller tar for lang tid. Markedsprisen vil ikke utløse annet enn landbasert vind, så hvis man ikke er villig til å åpne opp for det i større grad, må man ha mekanismer som gjør det som ikke er lønnsomt, lønnsomt.

– Blir det da forbrukerne som betaler?
Ja, det må fordeles på de som forbruker strømmen. Og det må gjøres på en rettferdig og bærekraftig måte. En langsiktig finansiering av energiproduksjon over statsbudsjettet er ikke politisk gjennomførbart.