Kulin holdt et av innleggene på et webinar i regi av de nordiske systemoperatørene (TSO-ene) fredag. Virksomhetene har nylig lagt fram en felles strategi for vindkraft og sektorkobling.

Sverige har i likhet med Norge store prisforskjeller internt, og prisnivået ligger til dels godt under det europeiske.