Administrerende direktør Per-Erik Ramstad i Alta kraftlag, som eier Alut, understreker at løsningen er i tråd med den nye forskriften, med et fastledd og et energiledd – der energileddet ikke skal overstige 50 prosent av totalen.

I motsetning til de fleste andre nettselskapene, har imidlertid Alut droppet modellen med rushtidstrafikk eller trappetrinnsmodell, der nettleia øker etter høyeste strømforbruk i en time måneden før.

Ramstad er kritisk til at energileddet begrenses til 50 prosent. Det motvirker målet om energieffektivisering, mener han.