Administrerende direktør Per-Erik Ramstad i Alta kraftlag, som eier Alut, understreker at løsningen er i tråd med den nye forskriften, med et fastledd og et energiledd – der energileddet ikke skal overstige 50 prosent av totalen.