Det sammenslåtte selskapet vil betjene om lag 55.000 kunder i Ringerike, Hole, Hallingdal og Nore. Hvis eierne blir enige, vil fusjonen tre i kraft 1. januar 2024. Hallingdal kraftnett har flest kunder, mens Føje har største nettkapital.

– Det at vi er jevnstore parter har vært et fint utgangspunkt for fusjonssamtalene, sier konsernsjef Audun Grynning i Vidju til Europower.

Han sier ansatte ikke trenger være redde for jobbene sine.

– Ingen skal sies opp som følge av fusjonen. Det er begge parter enige om.