I et lengre innlegg i Dagens Næringsliv om det grønne skiftet, kommer Steffen Syvertsen i Agder Energi inn på finansiering av strømnettet.

– Norge står foran en massiv utbygging av strømnettet, sentralt, regionalt og lokalt, dersom vi skal mer-elektrifisere landet.