De to aggregatene ble installert etter at daværende Nordkyn kraftlag hadde to store avbrudd i 2021.

Nå har kraftlaget blitt en del av det nye nettselskapet Area, og fikk under uværet for første gang bruk for dieselaggregatene.