NB: Oppdatert med det nye navnet på nettselskapet til Tinn Energi som ble kjent i dag 25. november.

Sygnir, Vevig, Linja, Elvia, Tensio, Arva, Brenett, Stannum og Linea.

Nei, dette er ikke en barneregle eller en trylleformel. Det er nye navn på norske nettselskaper.

Dette er de første av det som kommer til å bli en lang rekke nye navn det neste året.

Ifølge et høringsdokument fra NVE var det i mars i fjor 94 selskaper som må gjennomføre en omprofilering av nettselskap eller morselskap.

Den vanlige norske løsningen med «Lokalt kraftselskap» og «Lokalt kraftselskap Nett» vil ikke lenger være lovlig.

Først ble fristen for omprofileringen satt til 1. januar 2021, men dette er senere endret til 1. januar 2022. Det er altså et drøyt år til at de nye navnene må være på plass.

Ut med geografien

Siden NVE laget listen med 94 selskaper, har 14 nettselskaper allerede skiftet navn. Av disse er det fire tilfeller der to selskaper har funnet seg en partner, og i fellesskap skapt et nytt nettselskap med et nytt navn.

Så langt er det bare seks tilfeller der et lokalt nettselskap har skiftet navn, eller varslet at de vil skifte navn.

Tidligere har navn på kraftselskaper og nettselskaper ofte vært geografisk orientert. Dette er ikke tilfelle med de nye navnene. Det er derimot andre fellestrekk: Det er nye ord-konstruksjoner, og de er korte - oftest bare to stavelser, maksimalt tre.

Eneste unntak fra denne trenden er Hålogaland Nett, der Hålogaland Kraft og Nordkraft har beholdt det ene geografiske selskapsnavnet som nett-navn.

Indirekte geografi

Selv om ikke geografien nevnes direkte i de nye nettnavnene, peker noen av navnene på særtrekk ved områdene. For eksempel Stryn Energi som har deler av Jostedalsbreen og Briksdalsbreen i sitt område, og har gitt nettselskapet sitt navnet Brenett.

Troms Kraft og Bodø Energi har valgt det samiske ordet Arva (energi) for sitt nye felles nettselskap.

Stannum er latin for tinn, altså det samme som kommunenavnet der Tinn Energi holder til.

Nettselskaper med nytt navn

Tidligere navn

Nytt navn

Bakgrunn

Hafslund Nett / Eidsiva Nett

Elvia

Sammenslåing

TrønderEnergi Nett / NTE Nett

Tensio

Sammenslåing

Troms Kraft Nett / Nordlandsnett

Arva

Sammenslåing

Hålogaland Kraft Nett / Nordkraft Nett

Hålogaland Nett

Sammenslåing

Stryn Energi Nett

Brenett

Navnebytte

Helgeland Kraft Nett

Linea

Navnebytte

Sognekraft Nett

Sygnir

Navnebytte

Gudbrandsdal Energi Nett

Vevig

Navnebytte

SFE Nett

Linja

Navnebytte

Tinn Energi Nett

Stannum

NavnebytteI tillegg til disse 13 selskapene, har flere lokale nettselskaper skiftet navn fordi de har blitt kjøpt opp eller fusjonert med større naboselskaper. Eksempler på dette er:

Noen store avventer

Det er ikke krav om at det er nettselskapet som må skifte navn. Kraftselskapene kan selv velge om det er morselskap, nettselskap eller annen virksomhet som må bytte navn. Men så langt er det nettselskapene som har fått nytt navn.

Unntaket er tidligere Røros E-verk. Der har nettselskapet beholdt navnet (Røros E-verk Nett), mens resten av virksomheten i dag heter Ren Røros.

Fem av de største selskapene har ennå ikke lansert noe nytt navn: BKK Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett, Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett.

De to sistnevnte er i fusjonsforhandlinger, og om de går i boks vil det være naturlig at Agder og Glitre danner et felles nettselskap med et helt nytt navn.

Kravene

Regjeringene la i juni frem de endelige forskriftene der kravene til ny profilering er beskrevet:

– Nettselskapets foretaksnavn, andre forretningskjennetegn og varemerke skal utformes slik at nettselskapet skiller seg klart fra kraftleverandører og fra andre foretak i det integrerte foretaket, heter det i forskriften.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021, men plikten til å innrette seg etter den aktuelle paragrafen inntrer først 1. januar 2022.

Lite synlig profilering kan selskapene selv velge når de skal endre:

– Nettselskapene kan selv vurdere tidspunktet for utskiftning av navn og merkevare på eksisterende stolper, mindre trafostasjoner, anlegg med perifer beliggenhet, arbeidsklær og mindre synlig utstyr, er formuleringen.